Hvis du ikke opfylder adgangskriterierne for suppleringskurser?

 Hvis du ikke opfylder adgangskriterierne for suppleringskurser?

Så kan du søge ind på AVU (Almen Voksenuddannelse)

⇒ Hvad er det?
Det er et program, der har til formål at tilbyde uddannelse, der gør dig i stand til at forbedre eller supplere din viden og evner indenfor almene fagområder. Det er en almen voksenuddannelse, deraf navnet, på niveau med folkeskolens afgangsklasser.

⇒ Hvad giver AVU adgang til?
Disse kurser giver dig et afgangsbevis, der svarer til 9. eller 10. klasse i den danske folkeskole.

Dette afgangsbevis kan give dig adgang til forskellige supplerende kurser såsom HF, Adgangskurser og VUC Forkurser.

Disse kurser sikrer også, at du har de nødvendige danskkundskaber for at kunne få adgang til de forskellige suppleringskurser.

⇒ Hvor lang tid tager det?
6 – 12 måneder afhængig af dine akademiske evner og danskkundskaber, når du ansøger.

Vær opmærksom på, at du kan skrive dig op til en AVU, før du tager din danskprøve. VUC holder en plads til dig. Hvis du består din danskprøve, vil du automatisk få tildelt pladsen, og hvis du ikke består, mister du pladsen. Dette gør det muligt for dig at spare tid, og færdiggøre dine suppleringskurser tidligere, såfremt du består din danskprøve.

⇒ Hvad er undervisningssproget?
Dansk

⇒ Hvad er adgangskriterierne?

Akademisk:

  • Før optagelse skal alle ansøgere vurderes af en studievejleder for at kunne blive placeret bedst muligt på et passende trin af AVU.
    Hver ansøger bliver optaget efter en konkret vurdering af, hvorvidt de har de nødvendige akademiske og sproglige kvalifikationer, der kræves for de forskellige trin på AVU.

Sprogkrav:

Hvad koster det?
Der er betaling for hvert fag. For kernefagene dansk, dansk som andetsprog, engelsk og matematik koster det som regel omkring 120 dkk.

Hvis du består alle de fag, du er indskrevet på, er det muligt at få omkostningerne refunderet helt eller delvist. Spørg den enkelte uddannelsesinstitution for yderligere information om dette.

⇒ Er det juridisk bindende?
Ja, du modtager et officielt bevis, når du har gennemført uddannelsen.

Kan du få støtte, men du følger kurset?
Du har mulighed for at få SU eller SVU.

Er du arbejdsløs kan du læse på VUC og stadig modtage din offentlige støtte, så længe du stadig kan dokumentere, at du er jobsøgende.

Kontakt din sagsbehandler i din kommune for at få mere information om dette.

⇒ Hvor kan jeg tage kurserne?

Voksenuddannelsescentre (VUC)