0

No products in the cart.

Hvad er Student Refugees?

Student Refugees er et studenterdrevet projekt, som har til formål at støtte personer med flygtningebaggrund i søge ind på videregående uddannelser i Danmark, og at støtte dem efter de er blevet optaget.

Projektet bygger på tanken om, at uddannelse skal være for alle.

StudentRefugees.dk samler information om, hvordan man kan opfylde adgangskravene og ansøge om optagelse på en videregående uddannelse i Danmark.

StudentRefugees.dk giver også forslag til alternative muligheder til at komme uden om de barrierer, som personer med flygtningebaggrund møder, når de forsøger at få adgang til en videregående uddannelse.

Hvorfor Student Refugees?

Personer med flygtningebaggrund møder i stigende grad udfordringer i det danske uddannelsessystem, når de søger om adgang til en videregående uddannelse.

Lovgivning på immigration og flygtningeområdet er i konstant forandring, hvilket gør det vanskeligt for personer med flygtningebaggrund at opfylde adgangskravene. Som en konsekvens heraf er antallet af studerende med flygtningebaggrund ikke, hvad det potentielt kunne være.

⇒ Der er meget usikker information om antallet af studerende med flygtningebaggrund på danske videregående uddannelser, men vi ved at i 2016:

  • Fik 207 syrere godkendt deres uddannelse som svarende til 1-4 år af en dansk universitetsuddannelse
  • Søgte kun 41 ud af de 207 syrere ind på universitetet
  • Blev 21 blev optaget.

Tallene for andre nationaliteter er mere usikre, men formentlig tilsvarende.

⇒ At 90% ikke får færdiggjort deres universitetsuddannelse er et stort spild af kompetencer. Det kan begrænse muligheden for integration og for at bidrage til samfundet

Student Refugees er en del af FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling.  

Uddannelse er en del af FN’s 2030-agenda for bæredygtig udvikling, der blev vedtaget af verdens stats- og regeringsledere i september 2015. 2030-agendaen er en ny handlingsplan for mere bæredygtig udvikling for både mennesker og for planeten, vi bor på, med 17 bæredygtighedsmål (SDG) og 169 delmål.

Student Refugees arbejder specifikt med mål 4:

Sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder for livslang læring.

Student Refugees er en del af Studenterhusets Laboratorium for Samfundsengagement, der er støttet af Tuborgfondet og Københavns Universitet. 

Student Refugees er derudover støttet af Danske Studerendes Fællesråd (DSF), Foreningen Roskilde Festival og European Students’ Union initiative, Together Moving Forward.

Learn more

Kan vi hjælpe dig?

Informationen på denne platform er direkte forbundet med et netværk af frivillige.

Kontakt os og få en personlig vurdering af din situation og dine muligheder.

Vil du gerne kontaktes af os?

Send os en e-mail: info@studentrefugees.dk

Har du spørgsmål?

Kontakt Student Refugees

info@studentrefugees.dk

Tak til UNHCR for at lave denne lille film, som fortæller om Student Refugees.