Hvad er Student Refugees?

Student Refugees lukker pr. 1.4 2022

Student Refugees er et studenterdrevet projekt, som har til formål at støtte personer med flygtningebaggrund i søge ind på videregående uddannelser i Danmark, og at støtte dem efter de er blevet optaget.

Projektet bygger på tanken om, at uddannelse skal være for alle.

StudentRefugees.dk samler information om, hvordan man kan opfylde adgangskravene og ansøge om optagelse på en videregående uddannelse i Danmark.

StudentRefugees.dk giver også forslag til alternative muligheder til at komme uden om de barrierer, som personer med flygtningebaggrund møder, når de forsøger at få adgang til en videregående uddannelse.

Herudover har du igennem Student Refugees mulighed for at få hjælp til: Ansøgningsprocessen, hvis du ønsker at søge ind på en videregående uddannelse eller deltage i Studiemakkere, hvis du er blevet optaget på en videregående uddannelse.

Hvorfor Student Refugees?

Personer med flygtningebaggrund møder i stigende grad udfordringer i det danske uddannelsessystem, når de søger om adgang til en videregående uddannelse.

Lovgivning på immigration og flygtningeområdet er i konstant forandring, hvilket gør det vanskeligt for personer med flygtningebaggrund at opfylde adgangskravene. Som en konsekvens heraf er antallet af studerende med flygtningebaggrund ikke, hvad det potentielt kunne være.

⇒ Der er meget usikker information om antallet af studerende med flygtningebaggrund på danske videregående uddannelser, men vi ved at i 2016:

  • Fik 207 syrere godkendt deres uddannelse som svarende til 1-4 år af en dansk universitetsuddannelse
  • Søgte kun 41 ud af de 207 syrere ind på universitetet
  • Blev 21 blev optaget.

Tallene for andre nationaliteter er mere usikre, men formentlig tilsvarende.

⇒ At 90% ikke får færdiggjort deres universitetsuddannelse er et stort spild af kompetencer. Det kan begrænse muligheden for integration og for at bidrage til samfundet

Student Refugees er en del af FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling.  

Uddannelse er en del af FN’s 2030-agenda for bæredygtig udvikling, der blev vedtaget af verdens stats- og regeringsledere i september 2015. 2030-agendaen er en ny handlingsplan for mere bæredygtig udvikling for både mennesker og for planeten, vi bor på, med 17 bæredygtighedsmål (SDG) og 169 delmål.

Student Refugees arbejder specifikt med mål 4:

Sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder for livslang læring.

Historien om Student Refugees

I 2015 besluttede en gruppe studerende på Roskilde Universitet at gøre noget for studerende med flygtningebaggrund. Imens de organiserede events og arbejdede med synlighed i forbindelse med flygtningeproblematikker i Danmark, blev det tydeligt at personer med flygtningebaggrund møder mange udfordringer, når de ønsker at tage en videregående uddannelse i Danmark.

Samtidig koordinerede Studenterhuset i København, København Universitets internationale mentorprogrammer. Herigennem indså vi, at næsten alle internationale studerende blev tilbudt en dansk mentor, når de ankom til Københavns Universitet, men at engelsktalende personer med flygtningebaggrund ikke gjorde, da de mange steder bliver anset som danske studerende.

Studenterhuset var på dette tidspunkt glade for at blive imødekommet af Tuborgfondet, som tilbød at støtte en række initiativer, der har til formål at involvere studerende i FN’s 17 Verdensmål. Et Buddyprogram for personer med flygtningebaggrund var øverst på Studenterhusets ønskeliste og blev det første af 3 projekter i samarbejde med Tuborgfondet.

Med støtte til at søge midler fra Danske Studerendes Fællesråd & The European Student Union´s Together Moving Forward fond, fusionerede RUC support Refugees og Student Refugees til ét projekt under Studenterhuset. Student Refugees havde nu et scope ikke kun af København Universitet eller Roskilde Universitet, men alle videregående uddannelser i Københavnsområdet.

Det første skridt var at lave websitet www.studentrefugees.dk. Websitet samler alt relevant information til personer med flygtningebaggrund, som ønsker at studere, hvilket tidligere har været svært at finde. I august 2017 var websitet klar til launch, en ny og større gruppe frivillige blev introduceret og projektets Ansøgningscaféer blev opstartet.

I sommeren 2018 implementerede vi den originale idé om Buddies-programmet, hvor vi matchede studerende fra danske videregående uddannelser med studerende med flygtningebaggrund for at støtte dem i starten af deres uddannelser. Programmet havde cirka 60 Buddies det første år, og det kører nu videre med nye Buddies. I 2020 skiftede programmet navn til Studiemakkere.

Student Refugees vil gerne takke vores partnere Tuborgfondet, Københavns Universitet og Danske Studerendes Fællesråd.

Vi vil også gerne sende en særlig tak for det arbejde og den dedikation RUC support Refugees co-founders Alba Ortega og Anisha Schwille har lagt i projektet. De har været med til at udvikle og implementere ansøgningscaféerne, indholdet på websitet og den første uddannelse til projektets frivillige. Uden dem var Student Refugees ikke det initiativ, det er i dag.

Student Refugees er en del af Studenterhusets Laboratorium for Samfundsengagement, der er støttet af Tuborgfondet og Københavns Universitet. 

Student Refugees er derudover støttet af Danske Studerendes Fællesråd (DSF), Foreningen Roskilde Festival og European Students’ Union initiative, Together Moving Forward.

Mere information

Tak til UNHCR for at lave denne lille film, som fortæller om Student Refugees.