Økonomisk støtte

Økonomisk støtte: Statens Uddannelsesstøtte – SU

SU er statens økonomiske støtte til studerende, som oftest er på omkring 6000 dkk pr. måned.

Støtten kan være højere eller lavere afhængig af faktorer, som hvorvidt du har børn eller bor sammen med dine forældre. Du har ret til at modtage SU, når du bliver indskrevet på en videregående uddannelse.

Du kan få SU hvis:

  • Du er fyldt 18 år
  • Du studerer på en uddannelse, der er SU-godkendt
  • Du ikke modtager andre former for offentlige ydelser, der har til formål at dække dine leveomkostninger

Der er nogle former for offentlige ydelser, der kan modtages samtidigt med SU som f.eks. boligstøtte.

Du kan tjekke om en bestemt uddannelse er SU-godkendt i UddannelsesGuiden under ‘Økonomi’ i uddannelsens faktaboks.

Hvis du er i tvivl, så kontakt dit nærmeste SU kontor.

Kan du have en jobindkomst og stadig modtage SU?

Når du modtager SU, er det tilladt at have et job, og dermed have en anden indkomst udover din SU. Vær dog opmærksom på, at der er en øvre grænse for, hvor mange penge du må tjene udover den SU, du modtager. Denne øvre grænse kaldes for ”fribeløb”.

Det sædvanlige fribeløb for SU-modtagere på videregående uddannelser er omkring 13.000 dkk før skat pr. måned. Dette inkluderer ikke den SU du modtager og er derfor kun yderligere indkomst. Hvis du tjener mere end det tilladte fribeløb, vil du være nødt til at tilbagebetale enten dele af eller hele din SU. Find detaljeret information om det maksimale fribeløb her.

Kontakt SU kontoret, hvis du er i tvivl om noget.

Når du har afsluttet din uddannelse:
A-kasse medlemskab giver ret til dagpenge efter uddannelsen

Du kan få dagpenge, hvis du står uden job efter at have færdiggjort en videregående uddannelse.
Alle SU-godkendte uddannelser giver ret til dagpenge på dimittendvilkår (som nyuddannet).

Har du flygtningestatus, har du samme rettigheder som danskere, når det gælder muligheden for at modtage dagpenge.

Dagpenge er ikke en social ydelse som kontanthjælp og integrationsydelse, og dette har stor betydning, hvis man på et tidspunkt skal søge om permanent ophold, statsborgerskab eller familiesammenføring.

Betingelser for få dagpenge som nyuddannet (dimittend)

  • Du skal melde dig ind i en A-kasse senest 2 uger efter du har afsluttet uddannelsen.
  • Du skal være registreret som arbejdssøgende hos jobcentret (Jobnet.dk).
  • Du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Det vil sige du skal kunne starte i et job med 1 dags varsel (det kan du hvis du har opholdstilladelse).
  • Vigtigt: Hvis du tidligere har været medlem af en A-kasse, men meldte dig ud i 2019 på grund af opholdskravet for ret til dagpenge, kan du nu melde dig ind igen, fordi kravet er ophævet fra 1. februar 2020. Det betyder, at hvis du meldte dig ud af en A-kasse i 2019, kan du melde dig ind igen fra d. 1. februar 2020 til d. 31. juli 2020 og genoprette din anciennitet i dagpengesystemet og dermed modtage dagpenge. Læs mere om afskaffelse af Opholdskravet her.

En fordel at blive medlem af en A-kasse allerede under studiet
Som studerende har du ret til 5 års gratis medlemskab af en A-kasse. Har du været medlem i mindst 1 år, når du afslutter din uddannelse, kan du undgå den normale 1 måneds karantæne med dagpenge. Det betyder at du dermed kan få dagpenge fra umiddelbart efter du afslutter uddannelsen.
Læs mere om gratis medlemskab af A-kasse for studerende.

Færdig med bachelor? – husk at få dimittendstatus i A-kassen, uanset hvad du skal bagefter

En bachelor betragtes som en færdig uddannelse, og giver dermed ret til dagpenge.
Har du fået registreret i din A-kasse at du er færdig med en bachelor, kan du få dagpenge, hvis du senere afbryder din uddannelse eller tager orlov i mindst ét semester.
Du skal blot melde dig ledig inden for to år, efter du er indmeldt som nyuddannet.

Hvor meget får dimittender i dagpenge?

Nyuddannede får en lidt lavere dagpenge-ydelse end andre. Er du forsørger får du i 2020 kr. 15.648 pr. mdr. Er du ikke-forsørger får du kr. 13.644 pr. mdr.
Du kan få dagpenge i 2 år.

Hvor meget koster A-kasse medlemskab efter studiet?

Når du er færdiguddannet, skal du begynde at betale for dit medlemskab i A-kassen. Prisen hos A-kasser målrettet medlemmer med videregående uddannelse, ligger på mellem 436-485 pr. måned. Beløbet kan trækkes fra i skat.
Se priser for A-kasse medlemskab og meld dig ind online.

Få mere hjælp fra A-kasser.dk

A-kasser.dk er en hjemmeside med omfattende information om arbejdsløshedsforsikring i Danmark, herunder med målrettede guider for studerende og nyuddannede.

Du kan kontakte dem og få gratis svar på dine spørgsmål om A-kasse medlemskab og dagpengereglerne.

Du kan også spørge på din uddannelse, hvilke a-kasser de anbefaler til den uddannelse du læser.

Learn more

Hvordan ansøger du om SU?

Ansøg om SU gennem Styrelsen For Videregående Uddannelser Og Uddannelsesstøtte.

Som flygtning har du ret til at modtage SU, fordi du har “ligestilling i forhold til danske regler”, og fordi du falder under Sektion 2 (2) eller (3) i udlændingeloven/integrationsloven the Act on Integration of Aliens in Denmark.