Er din uddannelse utilstrækkelig?

Er din uddannelse utilstrækkelig?

Hvis din uddannelsesbaggrund og dine eksamensbeviser ikke er tilstrækkelige til at give adgang til den ønskede uddannelse, kan du tage suppleringskurser.

I dette afsnit finder du en oversigt over kurser, som du kan tage for at opfylde adgangskravene til videregående uddannelser.

GIF (Gymnasiale indslusningsforløb for flygtninge og indvandrere)

Hvad er det?
Det “Gymnasiale indslusningsforløb for flygtninge og indvandrere” (GIF) er en etårig gymnasial uddannelse for flygtninge og indvandrere, der enten har en gymnasial uddannelse, der ikke giver adgang til videregående uddannelse i Danmark, eller en gymnasial uddannelse der kun giver adgang til videregående uddannelser via kvote 2.

Du kan vælge mellem de to kurser Mat-GIF og Hum-GIF afhængig af dine akademiske forudsætninger og fremtidige mål. Mat-GIF står for en matematik/fysik fagpakke, og Hum-GIF står for en humanistisk fagpakke.

⇒ Hvad giver den adgang til?

Med en GIF kan du søge ind på de fleste videregående uddannelser på lige fod med de danske kvote 1-ansøgere.

Hvis du stadig mangler nogle akademiske kvalifikationer, efter du har gennemført en GIF, så giver dette dig adgang til gymnasiale suppleringskurser (GSK), såvel som en række specifikke kurser såsom “VUC forkurser and Adgangskurser”.

Hvor lang tid tager det?
1 år

Hvad er uddannelsessproget?
Dansk

Hvad er adgangskriterierne?  

Akademiske kriterier:

 • Gennemført 12 års skolegang og en gennemført gymnasial uddannelse fra dit hjemland.
 • Gennemfør 4 års engelsk uddannelse og engelskkundskaber svarende til den dansk folkeskoles afgangseksamen.
 • For adgang til Mat-GIF: matematikkundskaber svarende til minimum gymnasialt B-niveau og fysik og kemi på C-niveau.

Sprogkrav:

 • Studieprøven” eller “Dansk D” eller “Dansk som Andetsprog D” med 4/4 som afgangskarakter giver adgang til GIF.  Ansøgere med “Prøve I Dansk 3”/”Danskuddannelse 3, modul 5” med karaktererne 7/7/7 vil også blive behandlet og taget i betragtning. Ansøger i den sidstnævnte kategori vil sandsynligvis også blive testet.

⇒ Hvad koster det?
Det er gratis.

⇒ Er det juridisk bindende?
Ja, du modtager et officielt bevis, der er gældende hos alle institutioner.

Kan du søge om støtte, mens du følger uddannelsen?
Du kan søge om SU. GIF er også godkendt til “Statens Voksensuddannelsesstøtte” SVU.

Hvor kan jeg tage uddannelsen?
Kurserne finder sted på Hvidovre Gymnasium og HF&VUC. Find den nærmeste på UddannelsesGuiden.

For yderligere information, læs mere på UddannelsesGuiden

FIF (Forberedelseskursus for indvandrere og flygtninge)

Hvad er det?
“Forberedelseskursus for indvandrere og flygtninge” (FIF) er en 1-årig forberende uddannelse for flygtninge og indvandrere.

FIF giver forudsætningerne til at læse en professionsbachelor. Kurset er tilgængeligt i forskellige udgaver, der fokuserer på specifikke uddannelser, som f.eks. pædagog- eller lærerseminariet.

Kurset giver en introduktion til det ønskede fagområde, og det lægger vægt på danske sprogkundskaber (skriftligt og mundtligt), samt dansk kultur, sociale omgangsformer og normer. Det inkluderer praktikophold, der giver indblik i arbejdsområdet i praksis.

Hvad er det adgangsgivende til?
Disse kurser giver dig adgang til forskellige professionsbacheloruddannelser. Det giver dig mulighed for at søge om kvote 2-optagelse på lige fod med de danske ansøgere.

Vær opmærksom på at forskellige institutioner udbyder forskellige FIF kurser, der forbereder dig til forskellige uddannelser. Derfor har du forskellige muligheder afhængig af din baggrund og dine fremtidige uddannelsesplaner.

Kurserne er rettet imod adgang til professionsbacheloruddannelser på følgende områder: Ingeniør, lærer, uddannelse, socialrådgiver, bioanalytiker, ergoterapi, animation, administration, ernæring og sundhed, fysioterapi, psykomotorisk terapi, pædagog, og kultur og kommunikation.

Hvor lang tid tager det?
1 år

Hvad er undervisningssproget?
Dansk

Hvad er adgangskriterierne?

 • Du skal være mindst 18 år gammel.
 • Nogle FIF kurser kan også have adgangskriterier i form af uddannelsesniveau og muligvis erhvervserfaring enten fra Danmark eller dit hjemland.
 • Kriterierne kan afvige mellem de forskellige uddannelsessteder. Spørg uddannelsesstedet, der udbyder det valgte kursus, direkte for at få information om de specifikke adgangskrav.
 • Du må ikke have færdiggjort en grundskoleuddannelse i Danmark. Dette betyder, at FIF-kurser ikke er tilgængelige for folk, der har færdiggjort en AVU.
 • Sprog: ‘Prøve i dansk 2’ eller Prøve i dansk 3’ afhængig af uddannelsesinstitutionen. Tilsvarende kvalifikationer på et korresponderende niveau som ‘FVU dansk trin 4’ eller ‘Dansk som andetsprog’, f.eks. fra VUC, D-niveau, er også gyldige. Spørg det uddannelsessted, der udbyder FIF-kurset, hvilke danskkundskabskvalifikationer der bliver accepteret.

⇒ Hvad koster det?
Det er gratis.

⇒ Er det juridisk bindende?
Ja, du modtager et officielt bevis.

Kan du få støtte, mens du følger kurset?
Kurset er SU-godkendt.

Hvor kan jeg tage kurset?
På forskellige professionsskoler. Find den nærmeste på UddannelsesGuiden.

Få mere information på UddannelsesGuiden.

VUC-forkurser

Hvad er det?
Forkurser på VUC er en række kurser udbudt af VUC. Hvert kursus sikrer de formelle kvalifikationer for adgang til den professionsbacheloruddannelse, som kurset er rettet imod.

Det er typisk en blanding af HF og AVU kurser afhængig af, hvilken bacheloruddannelse du ønsker optagelse på.

Hvad giver de adgang til?
Kurserne består relevante gymnasiefag og giver de formelle kvalifikationer for optag på en professionsbacheloruddannelse som f.eks. pædagog og mange andre fagområder.

Hvor lang tid tager det?
½ – 1 år

Hvad er undervisningssproget?
Dansk

Hvad er adgangskriterierne?

Akademisk:

 • Dansk folkeskoleeksamen svarende til 9. eller 10. klasse for voksne afhængig af kurset. Hvis du ikke opfylder dette kriterium, kan du også få adgang ved at tage en AVU.

Sprog:

 • “Prøve i dansk 3” eller et tilsvarende niveau som ‘FVU dansk trin 4’ eller ‘Dansk som andetsprog’ på D-niveau er adgangsgivende. Spørg uddannelsesstedet hvilke andre danskkurser, der er adgangsgivende. Hvis du ikke opfylder dette adgangskriterie, så find ud af hvordan du kommer til det.

Hvad koster det?
Kursuspriserne svinger mellem 550-1400 dkk for de enkelte kurser. Hvis du består hele fagpakken, kan du ansøge om at få kursusprisen helt eller delvist refunderet.

Kontakt centret der udbyder kurset for at få information om, hvordan du gør.

⇒ Er det juridisk bindende?
Ja, du modtager et officielt bevis, når du har gennemført uddannelsen.

Kan du få støtte, mens du følger kurset?
Kurset er SU og SVU-godkendt.

Hvor kan jeg tage kurset?
På et voksenuddannelsescenter (VUC). Kontakt VUC for at få information om, hvor du finder det nærmeste center, der udbyder denne type kurser.

For yderligere, tjek UddannelsesGuiden

HF (Højere Forberedelseseksamen)

Hvad er det?
HF er en mulighed, hvis du har brug for en dansk studentereksamen. HF-kurserne kan tages over to år som selvstudie.

Det er en god ide at vælge et HF-kursus og fag baseret på, hvilken videregående uddannelse du gerne vil søge optagelse på.

Kontakt uddannelsesstedet, der udbuder HF-kurset, for at få personlig vejledning om, hvilke muligheder der passer bedst til dig.

Hvad giver det adgang til?
Hvis du består din HF-afgangseksamen, er du kvalificeret til at søge optagelse på en videregående uddannelse.

Hvor lang tid tager det?
Længden af kurset afhænger af, hvilken type HF-kursus du vælger.

Hvad er undervisningssproget?
Dansk

Adgangskriterierne?

Akademisk:

 • Dansk afgangseksamen for voksne, svarende til folkeskolens 9. klasse. Hvis du ikke opfylder dette kriterium, kan du opnå det ved at tage en AVU. Yderligere kriterier kan forekomme afhængig af den specifikke sammensætning af det valgte HF-kursus. Kontakt uddannelsesinstitutionen, der udbyder HF-kurserne, for at få mere information.

Sprog:

 • “Prøve i dansk 3. Tilsvarende kvalifikationer som f.eks. “FVU dansk trin” eller “Dansk som andetsprog” er også gyldige. Spørg kursusudbyderen om, hvilke andre danskkurser der er adgangsgivende. Hvis du ikke opfylder dette adgangskriterium, så find ud af hvordan du kommer til det.

Hvad koster det?
Fag koster op til 450dkk pr. stk. Hvis du består alle de nødvendige fag, er det muligt at få betalingen refunderet.

Kontakt centret der udbyder kurset for at få information om, hvordan du gør.

⇒ Er det juridisk bindende?
Ja, du modtager et officielt bevis, når du har gennemført uddannelsen.

Kan du få støtte, men du følger kurset?
Du har mulighed for at få SU eller SVU. Det kommer dog an på hvilken type HF-kursus du tager. Kontakt kursusudbyderen for at få personlig vejledning omkring det.

Hvor kan du tage kurset?
På et Voksenuddannelsescenter (VUC). Kontakt VUC for at få information om hvor du finder det nærmeste center, der udbyder denne type kurser.

Find mere information om VUC her.

GSK (Gymnasial supplering)

Hvad er det?
GSK er supplerende kurser på gymnasialt niveau, hvor du kan tage specifikke fag.

Disse kurser kan være nødvendige, hvis du har brug for fag, som du ikke tidligere har taget, eller hvor du ikke har fået høje nok karakterer til at kunne blive optaget på en videregående uddannelse.

Hvad giver det adgang til?
Kurserne giver adgang til videregående uddannelser.

Hvor lang tid tager det?
Det afhænger af, hvilke kurser du tager, men det er oftest mellem 3 til 12 uger.

Hvad er undervisningssproget?
Dansk

Hvad er adgangskriterierne?

Akademisk:

 • For at tage disse kurser er du nødt til at have en gymnasial uddannelse, der er anerkendt i Danmark. Dette kan være en dansk studentereksamen som f.eks. HF, et adgangsbevis der er “Adgangsgivende til videregående uddannelse i Danmark” fra dit hjemland, eller et GIF-afgangsbevis.
  Det er også muligt af tage suppleringskurser med et  EUD diploma med mindst et fag på C-niveau. Du kan finde ud af, hvorvidt en studentereksamen fra dit hjemland giver adgang til videregående uddannelser i Danmark gennem Uddannelses- og forskningsministeriet. Hvis du ikke kan opfylde disse kriterier, kan du komme til det gennem HF- eller GIF-kurser, afhængig af din situation.

Sprogkrav:

 • Hvis du får adgang via en bestået GIF eller HF eksamen, er der ikke yderligere sprogkrav. Hvis du søger adgang via en udenlandsk studentereksamen, der giver adgang til videregående uddannelser i Danmark, skal du have danskkundskaber svarende til “Prøve i Dansk 3” eller “Studieprøven” afhængig af kravene fra uddannelsesstedet.
  Hvis du ikke opfylder dette adgangskriteriim, så find ud af hvordan du kommer til det.
 • Hvad koster det?

Suppleringskurserne er gratis, hvis du starter indenfor 2 år efter, du har gennemført din adgangsgivende uddannelse (HF, GIF, eller FIF). Efter dette er prisen 450 dkk. pr. kursus.

Hvis du er indskrevet på et HF-, EUD- eller GIF-kursus, eller andre former for gymnasiale uddannelser, og dimitterer før det ønskede GSK starter, men efter ansøgningsfristen, kan du stadig søge ind og eftersende dit eksamensbevis, når du er dimitteret.

Er det juridisk bindende?
Ja, du modtager et officielt bevis, når du har gennemført uddannelsen

Kan du søge om støtte, mens du følger kurset?
Du kan få SU hvis du er indskrevet for minimum 16 timer i maksimalt 12 uger.

Hvor kan du tage kurserne?
VUC og gymnasiale uddannelser

AK (Adgangskurser)

Hvad er det?
Nogle særlige videregående uddannelser giver mulighed for at blive optaget uden at have en gymnasial uddannelse.

Dette er tilfældet for ingeniøruddannelser, technology management og maskinmesteruddannelsen.  Du kan få adgang til optagelse på disse uddannelser ved at tage et adgangskursus.

Hvad giver det adgang til?
De videregående uddannelser, ingeniøruddannelser, technology management og maskinmesteruddannelsen.

Hvor lang tid tager det?
6– 18 måneder

Hvad er undervisningssproget?
Dansk

Hvad er adgangskriterierne?

Akademisk:

 • Det generelle adgangskrav er, at du skal have gennemført 10 års skolegang, hvilket svarer til en 10. klasses-eksamen med bestemte fag fra den danske folkeskole, eller at du skal have gennemført en AVU uddannelse med bestemte fag.
  Et andet adgangskriterium er, at du skal have 2 års erhvervserfaring. Den påkrævede erhvervserfaring kan være forskellig alt efter, hvilken institution der udbyder uddannelsen. Du kan finde mere information om minimumskriterierne for adgang, og de steder hvor du kan tage kurserne ved at kontakte UddannelsesGuiden.

Sprogkrav:

 • For at kunne få adgang til disse kurser, er du nødt til at kunne tale, skrive og forstå dansk. Kontakt kursusudbyderne for at få information om, hvilket niveau af dansk, der er påkrævet.

Hvad koster det?
Kurset er gratis, hvis du er indskrevet på fuld tid.

Er det juridisk bindende?
Ja, du modtager et officielt bevis, når du har gennemført uddannelsen

Kan du søge om støtte, mens du følger kurset?
Du kan søge om SU, hvis du er indskrevet på fuld tid.

Find mere information om “Adgangskurser” for ingeniøruddannelser.

Find mere information om “Adgangskurser” for technology management og maskinmesteruddannelserne.

MOOC (Massive Online Open Course)

⇒ Hvad er det?

MOOC er et globalt læringsmiljø, der tilbyder interaktive brugerfora, som understøtter et fællesskab for studerende og undervisere. MOOC bygger på engagement fra studerende, som selv organiserer deres deltagelse i forhold til ønskede læringsmål, viden, kompetencer og generelle interesser. Kurserne kan forberede studerende til videregående uddannelse, men de er ikke adgangsgivende.

Kurserne består af fjernundervisning via internettet og kræver ikke fysisk deltagelse. For at deltage i disse kurser behøver du kun oprette en bruger ved at registrere din e-mailadresse.

⇒ Hvad giver den adgang til?

Vær opmærksom på at MOOC kurser ikke giver adgang til videregående uddannelse. Det er en mulighed for at træne dine akademiske færdigheder.

 ⇒ Hvor lang tid tager det?
Det er afhængigt af kurset.

⇒ Hvad er undervisningssproget?
Der er et større udvalg på engelsk, men der findes også kurser på dansk.

⇒ Hvad er adgangskriterierne?

Kurserne er normalt åbne for alle og kræver ikke særlige forudsætninger.

⇒ Hvad koster det?

Adgangen til uddannelsesressourcer (videoer, noter) er gratis, men andre ting; som at kunne stille spørgsmål direkte til underviseren, få rettet opgaver eller få et bevis ved kursets afslutning, kan være forbundet med en omkostning.

⇒ Er det juridisk binding?
Ja, efter kursets afslutning kan du få et bevis, som dokumenterer, at du har deltaget i kurset. Vær opmærksom på at du i nogle tilfælde skal betale for denne service.

Kan du søge støtte, mens du følger kurset?
Nej.

Der findes flere platforme, hvor du kan finde en liste med MOOCs, som kan være interessante for dig.

class central  kan du finde 40 forskellige websider, som tilbyder MOOCs indenfor forskellige områder.

Andre steder, hvor du kan finde MOOCs:

https://www.mooc-list.com/

https://www.openlearning.com/courses/

https://www.edx.org/

http://mooc.org/

https://www.futurelearn.com/

https://www.canvas.net/