Ansøgningsproces

Ansøgningsproces

Ansøgningsprocessen til den videregående uddannelse, som du ønsker optag på, kan være lang. Den strækker sig over indsamling af den påkrævede dokumentation, og til du opfylder alle optagelseskravene og kan sende din ansøgning af sted.

I denne sektion finder du de trin, som du skal igennem for at kunne søge om optagelse på en videregående uddannelse.

Student Refugees tilbyder støtte og vejledningen gennem hele ansøgningsprocessen.  Læs mere om, hvordan vi kan hjælpe dig.

 


Den danske hjemmeside UddannelsesGuiden har en liste over alle de forskellige danske uddannelser.

For engelsk, find oplysningerne på Study in Denmark.

Tjek kriterierne for den uddannelse, som du gerne vil optages på.  Hvis du er i tvivl om noget, så kontakt uddannelsesinstitutionen.

Læs mere om adgangskrav og anerkendelse af kvalifikationer her: Adgangskrav og vurdering af kvalifikationer.

For at kunne bekræfte din uddannelsesmæssige baggrund skal de fleste videregående uddannelser bruge:

 • Bevis på gymnasial uddannelse
 • Bevis på specifikke sprogkundskaber – dansk eller engelsk (alt efter hvilket studie, du søger optagelse på).
 • Udskrift af dine akademiske eksamensresultater.
 • Motiveret ansøgning og CV. (Spørg studievejledningen på det ønskede studie om, hvorvidt dette er nødvendigt.)

Vi anbefaler, at du som det første sender alle dokumenterne til den ansvarlige person eller afdeling på det studie, som du ønsker at søge optagelse på.

Hvis en oversættelse af dokumenterne er påkrævet, skal dette ske via en official instans. Når du ansøger om en vurdering, kan du ansøge din kommune om hjælp til at finde en oversætter. Din kommune kan potentielt dække udgifterne til oversættelsen, men husk at dobbelttjekke med dem.

Når du har sendt dine originale dokumenter af sted sammen med oversættelserne, vil uddannelsesinstitutionen informere dig om, hvorvidt det også er nødvendigt at få dine uddannelsesbeviser anerkendt.

Hvis du ikke er i stand til at fremskaffe nogle af de nødvendige dokumenter eller ikke opfylder alle adgangskravene, så kan du læse mere i afsnittet om, hvordan du opfylder ansøgningskriterierne.

Spørg den pågældende uddannelsesinstitution om det er nødvendigt.

De respektive videregående uddannelser bestemmer, hvorvidt dine originale dokumenter samt oversættelser er adgangsgivende, eller om de skal vurderes af Styrelsen først.

Du kan finde information omkring, hvordan du beder om en vurdering af dine uddannelseskvalifikationer i afsnittet Adgangskrav og vurdering af kvalifikationer.

Afhængig af hvorvidt du vælger en dansk- eller engelsksproget uddannelse, skal du dokumentere, at du behersker det pågældende sprog på et tilstrækkeligt niveau.

Du finder mere information om sprogkravene og sprogkurser i afsnittet Sprogkrav.

Vær opmærksom på, at det er op til den enkelte uddannelsesinstitution at fastsætte, hvilket sprogniveau, der er påkrævet for adgang til et givent studie.

Hvis din ønskede uddannelse kræver, at du inkluderer en motiveret ansøgning og/eller et CV, kan du finde vejledning og tips for udarbejdelsen af disse i afsnittet Motiveret ansøgning og CV.

Du skal sende din ansøgning gennem den koordinerede tilmelding via hjemmesiden www.optagelse.dk og ikke direkte til uddannelsesinstitutionen.

Du kan søge optagelse på maksimum 8 programmer på samme tid.

Lav din digitale ansøgning på www.optagelse.dk og vedhæft alle de påkrævede dokumenter for de uddannelser, som du søger optagelse på.

For at kunne verificere din identitet, vil onlineportalen spørge efter dit NemID, der hænger sammen med dit CPR-nummer.

Brug denne vejledning for at ansøge med et CPR-nummer.

Hvis du ikke har et CPR-nummer endnu, kan du stadig benytte den digitale ansøgningsportal. Du er nødt til at printe den automatisk genererede signaturside ud fra dk, når du er færdig med at udfylde din digitale ansøgning.

Du er derefter nødt til at sende den underskrevne side direkte til den uddannelsesinstitution, du søger optagelse på. Hvis du søger om optagelse på flere uddannelser, skal du sende en underskrevet signaturside til hver af disse.

Uddannelsesinstitutionerne kan ikke tilgå din ansøgning, før de har modtaget din underskrevne signaturside.

Brug denne vejledning for at ansøge uden et CPR-nummer

På grund af et højt antal af ansøgere på nogle videregående uddannelser på bachelorniveau er der begrænset adgang.

Derfor er du nødt til at overveje under hvilken ansøgningskvote, du kan forvente at have den størst mulige chance for at blive optaget:

A) Kvote 1: Du kan søge ind via Kvote 1 hvis:

 • Du opfylder adgangskravene for den pågældende uddannelse og har opnået det påkrævede gennemsnit (GPA) i din gymnasiale eksamen. Ved kvote 1 bedømmes du kun på din gymnasiale eksamen. Adgangskvotienterne bliver normal offentliggjort den 28. juli hvert år. Uddannelsesinstitutionen vil oversætte dit gennemsnit til den danske 7-trinsskala.

B) Kvote 2: Du kan søge ind via Kvote 2:

 • Hvis dit gennemsnit (GPA) på din studentereksamen ikke er højt nok til at sikre dig adgang via kvote 1, kan du søge ind via kvote 2 og blive bedømt på flere kvalifikationer udover dit eksamensgennemsnit.
 • eller hvis du har andre kvalifikationer end din studentereksamen.
  Hvis dette er tilfældet, kan du søge om optagelse på nogle uddannelser baseret på andre kvalifikationer, for eksempel beståede enkeltfag.
  Dette er dog kun en mulighed for specifikke uddannelser, f.eks. nogle professionsbachelor- og akademiuddannelser.

Hver uddannelsesinstitution sætter deres egne kriterier for de enkelte uddannelsers optag via kvote 2.

Du kan finde mere information om de specifikke kriterier og den nødvendige dokumentation på de enkelte uddannelsesinstitutioners hjemmesider. Hvis du søger optagelse på den samme uddannelse på to forskellige uddannelsesinstitutioner, skal du være opmærksom på, at de kan have forskellige optagelseskriterier for kvote 2.

Hvis du har flere spørgsmål omkring den digitale ansøgningsproces kan du spørge optagelse.dk direkte.

På grund af et højt antal af ansøgere på nogle videregående uddannelser på bachelorniveau er der begrænset adgang.

Derfor er du nødt til at overveje under hvilken ansøgningskvote, du kan forvente at have den størst mulige chance for at blive optaget:

A) Kvote 1: Du kan søge ind via Kvote 1 hvis:

 • Du opfylder adgangskravene for den pågældende uddannelse og har opnået det påkrævede gennemsnit (GPA) i din gymnasiale eksamen. Ved kvote 1 bedømmes du kun på din gymnasiale eksamen. Adgangskvotienterne bliver normal offentliggjort den 28. juli hvert år. Uddannelsesinstitutionen vil oversætte dit gennemsnit til den danske 7-trinsskala.

B) Kvote 2: Du kan søge ind via Kvote 2:

 • Hvis dit gennemsnit (GPA) på din studentereksamen ikke er højt nok til at sikre dig adgang via kvote 1, kan du søge ind via kvote 2 og blive bedømt på flere kvalifikationer udover dit eksamensgennemsnit.
 • eller hvis du har andre kvalifikationer end din studentereksamen.
  Hvis dette er tilfældet, kan du søge om optagelse på nogle uddannelser baseret på andre kvalifikationer, for eksempel beståede enkeltfag.
  Dette er dog kun en mulighed for specifikke uddannelser, f.eks. nogle professionsbachelor- og akademiuddannelser.

Hver uddannelsesinstitution sætter deres egne kriterier for de enkelte uddannelsers optag via kvote 2.

Du kan finde mere information om de specifikke kriterier og den nødvendige dokumentation på de enkelte uddannelsesinstitutioners hjemmesider. Hvis du søger optagelse på den samme uddannelse på to forskellige uddannelsesinstitutioner, skal du være opmærksom på, at de kan have forskellige optagelseskriterier for kvote 2.

Hvis du har flere spørgsmål omkring den digitale ansøgningsproces kan du spørge optagelse.dk direkte.

 • 1 februar: Hjemmesiden optagelse.dk åbner for ansøgninger.
 • 15 marts: Deadline for kvote 2 ansøgninger. Deadline for alle ansøgere med ikke-danske studentereksamener.
  Optagelse.dk lukker kl. 12:00 (CET).
 • 5 juli: Deadline for kvote 1 ansøgninger for ansøgere med en dansk studentereksamen. Optagelse.dk lukker kl. 12:00 (CET).
 • 28 juli: Ansøgerne modtager deres svarbrev.

Du kan søge om optagelse på en kandidatuddannelse gennem de forskellige uddannelsesinstitutioners hjemmesider.

Deadline for ansøgning til en kandidatuddannelse varierer fra studie til studie.

Kontakt det universitet du ønsker at søge optagelse på eller søg efter informationen på universiteternes hjemmesider.