Har du gyldige eksamensbeviser?

Har du gyldige eksamensbeviser?

Tjek denne liste over udenlandske kvalifikationer med en oversigt over adgang til videregående uddannelser. Her kan du finde ud af, hvordan din uddannelse korresponderer med det danske uddannelsessystem.

Det er brugbart at have et generelt overblik over, hvor langt fra eller tæt på du er på at opfylde adgangskravene til dit ønskede studie.

Vær opmærksom på at den videregående uddannelse har det sidste ord. Derfor skal du kontakte den uddannelsesinstitution, som du søger optagelse på og spørge dem, om du har de påkrævede kvalifikationer og dokumenter for at søge ind på den valgte uddannelse.

Hvis uddannelsesinstitutionen kræver, at du får dine kvalifikationer oversat til det danske uddannelsessystem, skal du have dine uddannelsesdokumenter vurderet.  

 

Læs mere: Vurdering fra Styrelsen for Forskning og Uddannelse

Uddannelsesinstitutionen kan bede dig om at få dine dokumenter vurderet af Styrelsen for Forskning og Uddannelse.

Følg ansøgningsproceduren som er beskrevet på deres ansøgningsskema.

Styrelsen for Forskning og Uddannelse kræver nogle nationaliteters originaldokumenter indsendt.

Du finder listen over disse inkluderet i ansøgningsskemaet. Når du udfylder ansøgningsskemaet, skal du medsende alle de påkrævede dokumenter (se alle instruktionerne i ansøgningsskemaet) og send ansøgningen med posten til Styrelsen for Forskning og Uddannelse, Bredgade 40, 1260 København K, eller aflever det personligt i deres reception på Bredgade 43.

» Vær opmærksom på: Hvis du sender dine originaldokumenter, skal du sende dem som et anbefalet brev. Uddannelses- og forskningsministeriet sender altid dokumenterne tilbage med anbefalet brev. Du vil modtage bekræftelse for modtagelse af din ansøgning indenfor 14 dage.

Vurderingen tager ikke mere end to måneder, fra du har indsendt alle de påkrævede dokumenter.

⇒ Hvad koster det?
Det er gratis.

⇒ Er det juridisk bindende?
Ja, du modtager et officielt bevis, der er gældende hos alle institutioner.

Hvis en videregående uddannelsesinstitution afviser din ansøgning, kan du kontakte et voksenuddannelsescenter (VUC). De kan informere dig om de forskellige muligheder for at tage suppleringsfag, så du kan opfylde adgangskravene.

Læs mere: Vurdering hos VUC

Mangler du nogle uddannelsesdokumenter og eksamensbeviser, eller opfylder du ikke adgangskravene til din ønskede uddannelse?

Ansøg om en individuel kompetencevurdering (IKV)

⇒ Hvad er det?

Du modtager en individuel kompetencevurdering, hvor din viden, evner og kompetencer bliver vurderet i forhold til din uddannelsesbaggrund, og i forhold til den uddannelse og uddannelsesinstitution du ønsker at søge optagelse på.

Din IKV-lærer vil vurdere din dokumentation for at se, hvorvidt dine kvalifikationer kan anerkendes i forhold til fagets akademiske mål. Nogle kvalifikationer kan godkendes direkte på basis af dine dokumenter, og nogle skal testes i praksis, hvis din dokumentation ikke er detaljeret nok.

Testprocessen kan både inkludere samtaler, interviews, skriftlige opgaver og tests (der kan være IT-baserede), mundtlige eksamener og praktiske øvelser.

⇒ Hvorfor er det brugbart?

Fordelene ved en kompetencevurdering er, at du potentielt kan blive optaget på en uddannelse, selvom du ikke opfylder de formelle adgangskrav. Det kan afklare, hvilke muligheder du har for at afkorte dine uddannelse.

IKV er konkret fokuseret på, hvilken uddannelse du ønsker optagelse på, og baseret på hvilken uddannelse du allerede har – f.eks. hvis du ønsker at læse til lærer, og du har en uddannelsesbaggrund i den retning, så kan det være relevant.

Hvis dine kvalifikationer ikke er tilstrækkelige, kan du få yderligere vejledning og mulighed for at få de fornødne beviser gennem tests, eksamener og interviews.

⇒ Hvilken dokumentation kan IKV give dig?

Vurderingen kan udmunde i, at uddannelsesinstitutionen godkender dine kompetencer i form af:

  • Et Adgangskort hvis dine kompetencer er tilsvarende til adgangskravene for uddannelsen eller en del af en uddannelse.
  • Et bevis på dine kompetencer, hvis dine kompetencer svarer til en delvis uddannelse. Dette vil gøre det muligt for dig at afkorte den uddannelse, du ønsker at tage, så du ikke skal bestå fag, du allerede har bestået i dit hjemland.
  • Et bevis på dine kompetencer, hvis dine kompetencer svarer til en hel uddannelse.

Hvornår er en kompetencevurdering (IKV) relevant for dig?

  • Når du ikke kan opfylde de formelle adgangskrav.
  • Når dit nuværende niveau af viden og kompetencer er tilstrækkelige for den uddannelse, du ønsker at studere.

⇒ Hvilket sprog bliver IKV udført på?

Vær opmærksom på at en IKV finder sted på dansk. Det er dog muligt at få en IKV i faget engelsk uden at kunne tale dansk, men det er ikke muligt i andre fag.

⇒ Hvor kan du få en IKV?

IKV bliver udført på Voksenuddannelsescentrene (VUC). Du skal udfylde en ansøgning, der bliver behandlet af et VUC.

Du kan være nødt til at fremsende yderligere dokumentation, møde op til en eller flere samtaler eller tage en praktisk test. Kontakt dit lokale VUC for at ansøge om en IKV.

Når du har fået en IKV, er du nødt til at fremsende den til den uddannelsesinstitution, du ønsker optagelse på. De vil herefter træffe den endelige beslutning om, hvorvidt de vil acceptere eller afvise din ansøgning.

Hvad koster en IKV?
Det er gratis.

Er det juridisk bindende?
Ja, du modtager et officielt bevis.

Find yderligere information hos IKV – VUC

Hvis du slet ikke har nogle uddannelsesbeviser, kan du i stedet få en vejledende udtalelse om udenlandsk uddannelse. Udtalelsen kan ikke garantere optag på en videregående uddannelse, men den kan gøre din ansøgning bedre dokumenteret.

Læs mere: Vejledende udtalelse

 Hvad er det?
Hvis du har læst udenfor Danmark, og du ikke er i stand til at fremskaffe tilstrækkelig dokumentation for at Styrelsen for Forskning og Uddannelse kan vurdere dine kvalifikationer, kan du ansøge om en vejledende udtalelse om udenlandsk uddannelse.

Den vejledende udtalelse beskriver din uddannelsesbaggrund, og angiver hvordan styrelsen normalt vil vurdere tilsvarende kvalifikationer, hvor den nødvendige dokumentation er tilstede.

Hvornår kan du benytte denne løsning?

  • Hvis du har gennemført en hel eller delvis uddannelse i et andet land end Danmark, f.eks. en gymnasial, erhvervs- eller akademisk uddannelse.
  • Hvis du ikke har mulighed for at få adgang til den påkrævede dokumentation for at få uddannelsen vurderet.

Hvor kan du få en vejledende udtalelse?
Udfyld et ansøgningsskema og send det til: Styrelsen for Forskning og Uddannelse // Styrelsen For Videregående Uddannelser Og UddannelsesstøtteBredgade 43, 1260 København K

⇒ Hvad koster det?
Det er gratis.

⇒ Er det juridisk bindende?
Nej, en vejledende udtalelse udmunder ikke i et juridisk bindende bevis, og de vil ikke nødvendigvis blive accepteret af uddannelsesinstitutionerne.

Hvis du har yderligere spørgsmål, så kontakt Styrelsen for Forskning og Uddannelse: vur@ufm.dk