Sprogkrav

Sprogkrav

Få et overblik over sprogkravene for de fleste videregående uddannelser.

Det kan ændre sig afhængigt af, hvilken uddannelse du søger optagelse på, så husk at kontakte den uddannelsesinstitution, du ønsker optagelse på.

Student_Box4.2.2_English@x2 DK
Student_Box4.2.1_Danish@x2 DK