0

No products in the cart.

Betaling for uddannelse

Betaling for uddannelse

Hvorvidt du skal betale studieafgift eller ej afhænger af din beskyttelsesstatus.

Der er tre forskellige typer beskyttelsesstatus. Vær opmærksom på, hvilken type status du har, fordi dette bestemmer, hvorvidt du skal betale studieafgift for at studere i Danmark eller ej.

De tre forskellige typer beskyttelsesstatus er:

Konventionsstatus (Mmf – 7.1) – “2 års midlertidig opholdstilladelse med mulighed for midlertidigt ophold.”

Individer, der bliver tildelt konventionsstatus, er beskyttet af FN’s flygtningekonvention, der definerer en flygtning som en person, der befinder sig udenfor deres hjemland grundet en begrundet frygt for at blive forfulgt på baggrund af race, religion, socialt eller politisk tilhørsforhold.

⇒ Hvor længe varer opholdstilladelsen?
Opholdstilladelsen for flygtninge med konventionsstatus er tildelt for maksimum to år af gangen.

⇒ Skal du betale studieafgift, hvis du har konventionsstatus?
NEJ

Beskyttet status (Mmf – 7.2) – “1 års midlertidig opholdstilladelse med mulighed for midlertidigt ophold.”

Individer bliver tildelt beskyttet status hvis hjemrejse til hjemlandet vil betyde, at de har udsigt til dødsstraf, tortur eller umenneskelig eller nedværdigende straf eller behandling.

⇒ Hvor længe varer opholdstilladelsen?
Opholdstilladelsen er først tildelt for maksimalt ét år, og derefter for maksimalt to år ad gangen.

⇒ Skal du betale studieafgift hvis du har beskyttet status?
NEJ

Midlertidig beskyttelsesstatus (7.3 – mhp) “1 års midlertidig opholdstilladelse med mulighed for midlertidigt ophold.”

Midlertidig beskyttelsesstatus bliver tildelt til individer, der har udsigt til dødsstraf, tortur eller umenneskelig eller nedværdigende straf eller behandling på grund af alvorlig ustabilitet og tilfældig vold mod civile i deres hjemland.

Før en forlængelse kan tildeles, vurderes det, hvorvidt vedkommende stadig har grund til at behøve fortsat beskyttelse.

Vær opmærksom på, at indskrivning på en videregående uddannelse ikke betyder, at din opholdstilladelse bliver forlænget, hvis den udelukkende henviser til dit behov for beskyttelse. Du risikerer stadig, at din opholdstilladelse udløber, før du har færdiggjort dine studier

⇒ Hvor længe varer opholdstilladelsen?
Opholdstilladelsen er først tildelt for maksimalt ét år ad gangen, og efter tre år for maksimalt to år ad gangen.

⇒ Skal du betale studieafgift, hvis du har midlertidig beskyttelsesstatus?
JA

Learn more

Beskyttelsesstatus

Læs mere om de forskellige typer beskyttelsesstatus

Studieafgift

Studieafgifterne afhænger af typen af uddannelse.

Kontakt de respektive uddannelsesinstitutioner, hvis du vil have overblik over deres studieafgifter.