Betaling for uddannelse

Betaling for uddannelse

Hvorvidt du skal betale studieafgift eller ej afhænger af din beskyttelsesstatus.

Der er tre forskellige typer beskyttelsesstatus. Vær opmærksom på, hvilken type status du har, fordi dette bestemmer, hvorvidt du skal betale studieafgift for at studere i Danmark eller ej.

OBS: Fra 1. juli 2020 er reglerne ændret, så alle med flygtningestatus har ret til gratis uddannelse. Der kan dog være enkelte undtagelser. Undersøg derfor altid den enkelte uddannelse inden du søger ind. Student Refugees kan hjælpe dig med at finde ud af, hvilke uddannelser der er gratis for dig.

De tre forskellige typer beskyttelsesstatus er:

Konventionsstatus (Mmf – 7.1) – “2 års midlertidig opholdstilladelse med mulighed for midlertidigt ophold.”

Individer, der bliver tildelt konventionsstatus, er beskyttet af FN’s flygtningekonvention, der definerer en flygtning som en person, der befinder sig udenfor deres hjemland grundet en begrundet frygt for at blive forfulgt på baggrund af race, religion, socialt eller politisk tilhørsforhold.

⇒ Hvor længe varer opholdstilladelsen?
Opholdstilladelsen for flygtninge med konventionsstatus er tildelt for maksimum to år af gangen.

⇒ Skal du betale studieafgift, hvis du har konventionsstatus?
NEJ

Beskyttet status (Mmf – 7.2) – “1 års midlertidig opholdstilladelse med mulighed for midlertidigt ophold.”

Individer bliver tildelt beskyttet status hvis de ikke opfylder FN Flugtningekonventionens betingelser, men hvis de eksempelvis kan risikere dødsstraf, tortur eller umenneskelig eller nedværdigende straf eller behandling ved at vende tilbage til hjemlandet.

⇒ Hvor længe varer opholdstilladelsen?
Opholdstilladelsen er først tildelt for maksimalt ét år, og derefter for maksimalt to år ad gangen.

⇒ Skal du betale studieafgift hvis du har beskyttet status?
NEJ

Midlertidig beskyttelsesstatus (7.3 – mhp) “1 års midlertidig opholdstilladelse med mulighed for midlertidigt ophold.”

Midlertidig beskyttelsesstatus giver midlertidig beskyttelse, hvis der i individets hjemland på nuværende tidspunkt er præget af vilkårlig udøvelse af vold og overgreb på civile. Midlertidig beskyttelsesstatus gives hvis situationen i hjemlandet er så alvorlig, at individet er i risiko ved bare at være til stede i landet.

Før en forlængelse kan tildeles, vurderes det, hvorvidt vedkommende stadig har grund til at behøve fortsat beskyttelse.

Vær opmærksom på, at indskrivning på en videregående uddannelse ikke betyder, at din opholdstilladelse bliver forlænget, hvis den udelukkende henviser til dit behov for beskyttelse. Du risikerer stadig, at din opholdstilladelse udløber, før du har færdiggjort dine studier.

⇒ Hvor længe varer opholdstilladelsen?
Opholdstilladelsen er først tildelt for maksimalt ét år ad gangen, og efter tre år for maksimalt to år ad gangen.

⇒ Skal du betale studieafgift, hvis du har midlertidig beskyttelsesstatus?
I nogle tilfælde

Learn more

Beskyttelsesstatus

Læs mere om de forskellige typer beskyttelsesstatus

Studieafgift

Studieafgifterne afhænger af typen af uddannelse.

Kontakt de respektive uddannelsesinstitutioner, hvis du vil have overblik over deres studieafgifter.