0

No products in the cart.

Asylansøgere

Asylansøgere

I følge den nuværende lovgivning på uddannelsesområdet i Danmark må asylansøgere ikke læse på videregående uddannelser, mens deres sag er under behandling.

Dette betyder, at det ikke er muligt at ansøge om optag på en videregående uddannelse, indtil man har fået tildelt beskyttelsesstatus.

Den danske udlændingestyrelse kræver, at asylansøgere deltager i kurser, der introducerer dem til det danske sprog, kultur og samfund.

Hvis du bliver tildelt asyl, er du stadig forpligtet til at deltage i disse kurser. Det er udlændingestyrelsens opgave at træffe beslutninger vedrørende ansøgninger om asyl, men det er  dansk Røde Kors, der driver størstedelen af de danske asylcentre og -lejre, og dermed også står for at forsyne asylansøgerne med information om deres uddannelsesmuligheder.

Derfor bliver asylansøgere anbefalet at kontakte Røde Kors, hvis de har spørgsmål omkring deres adgang til uddannelse.

Nyttige links til information for asylansøgere: