Curriculum Vitae

Curriculum Vitae

Dit CV er et dokument, der opstiller evner, uddannelser og erhvervserfaringer for en person, der søger ansættelse eller optagelse på en uddannelse.  

Det giver et overblik over dine erfaringer, kompetencer og hvilke arbejdsområder, du tidligere har arbejdet med.

På denne side finder du relevant information om at skrive et godt CV.

Beskrivelse og fotografi

Skriv en kort beskrivelse af dig selv, dine kompetencer og/eller dine akademiske mål lige under overskriften.

Brug kun information der er relevant for den uddannelse, du søger optagelse på og sørg for at målrette alt, du skriver, til den bestemte uddannelse.

Vælg et fotografi af dig selv, der er opdateret og ser professionelt ud.

Uddannelsesbaggrund

Udspecificér hvilken gymnasial uddannelse og hvilke(t) universitet(er) du har gået på, og hvorvidt du har taget supplerende kurser eller professionsuddannelser.

I hvert af disse afsnit skal du understrege de overordnede fag og projekter, du har gennemført på disse uddannelser, og hvilke kompetencer dette har givet dig.

Start med din senest gennemførte uddannelse.

Du kan yderligere inkludere dine aktiviteter udenfor uddannelserne, såsom supplerende kurser, udvekslingsprogrammer og frivillige projekter.

Erhvervserfaringer

Oplist dine ansættelser startende med din seneste ansættelse.

For hver ansættelse skal du angive navnet på firmaet eller organisationen, din stillingsbetegnelse og din ansættelsesperiode.

Husk at beskrive dine specifikke arbejdsopgaver, og hvilke kernekompetencer du fik via jobbet.

Frivilligt arbejde

Tilføj dine erfaringer fra frivilligt arbejdet. De er vigtige, da de viser, hvordan du udvikler dine kompetencer.

Husk at beskrive de specifikke aktiviteter, og hvilke kompetencer du har fået fra arbejdet.

Sprog

Inkluder dine sprogkundskaber og dit niveau i de forskellige sprog.

Husk at nævne hvis du har certifikat på nogle af dine sprogevner.

Learn more

Tips til dit CV:

  • Skriv dit CV i omvendt kronologisk rækkefølge, startende med de seneste erfaringer.
  • Opsætningen skal være grafisk tiltalende og overskueligt.
  • Målret dit CV til den specifikke uddannelse du søger optagelse på.
  • Hvis du søger optagelse på en kandidatuddannelse, skal du fokusere mere på tidligere uddannelser og erhvervserfaring.
  • Læs korrektur.
  • Læs dit CV fra universitets adgangskontors perspektiv:
    • Er informationen relevant for dem?
    • Kan de forstå det hele, selvom de ikke har samme akademisk baggrund som dig?