Har du brug for at forbedre dine sprogkundskaber?

Har du brug for at forbedre dine sprogkundskaber?

Undersøg dine muligheder for at tage sprogkurser i dansk eller engelsk.

Dansk sprogkrav

Afhængig af hvilket suppleringskursus du behøver for at få adgang til videregående uddannelse, er du nødt til at mestre forskellige niveauer af dansk.

Niveauerne bliver dokumenteret via forskellige eksamener. Hvilken eksamen du tager er afhængig af, hvor du tager dit danskkursus.

Herunder finder du en liste med forskellige muligheder for at studere dansk:

Sprogskoler

⇒ Hvad er det?
Den type danskprøve der bliver tilbudt gennem sprogskolerne hedder “Prøve i Dansk” (forkortet til ‘PD’). Der er forskellige trin i af ”Prøve i Dansk”, kaldet PD1, PD2 og PD3.

Afhængig af din uddannelsesbaggrund, , vil du blive placeret på et danskkursus, hvor PD1 er det laveste niveau og PD3 det højeste.

En sprogskole vil vurdere, hvorvidt du skal placeres på et kursus, der fører til PD1, PD2 eller PD3.

⇒ Hvilket niveau af dansk kan du få?
PD1 er rettet mod personer, der ikke har kendskab til det latinske alfabet, PD2 er for personer, der har kendskab til det latinske alfabet, og som har 8-10 års skolegang, og PD3 er niveauet for personer, der har mere end 10 års skolegang, og som har kendskab til et fremmedsprog inklusiv engelsk.

Ofte vil videregående uddannelser kræve, at du har bestået den danske ”Studieprøve”, før du kan optages op deres uddannelser. “Studieprøven” er en eksamen, der beviser at du mestrer det danske sprog.

For at nå til det kursus, der leder til “Studieprøven”, skal du have bestået PD3-eksamen oftest med en minimumskarakter. Minimumskarakteren afhænger af, hvilken sprogskole du ønsker at tage testen på.

Når du bliver placeret på et kursus, hvad end det er PD1, PD2 eller PD3, færdiggør du kurset, når du består den afsluttende eksamen.

Vær opmærksom på, at når du har gennemført kurset, kan du ikke få gratis adgang til yderligere kurser på et højere niveau. Dette betyder, at hvis du er blevet placeret på et kursus, der leder til PD2, kan du ikke få gratis adgang til de kurser, der leder til PD3. Du kan således kun få adgang til kurser på højere niveauer, hvis du betaler for dem.

Prisen for kurserne varierer fra sprogskole til sprogskole, så kontakt din kommune for information om, hvilken sprogskole der er tættest på der, hvor du bor, og kontakt sprogskolen for at få information om deres priser.

⇒ Hvad koster det?
Kurserne er gratis i de første 3 år, hvor du har opholdstilladelse i Danmark (5 år hvis du bor i København). Derefter er du nødt til at betale for kurserne. Du kan derudover kun få gratis adgang til det niveau, du er blevet placeret på.

Er det juridisk bindende?
Ja, du modtager et officielt bevis, når du har gennemført uddannelsen

⇒ Kan du søge om SU, mens du følger kurset?
Danskkurser på sprogskolerne er ikke SU-godkendte.

FVU Læsning

⇒ Hvad er det?

FVU Læsningskurser kan være en god mulighed, når du har færdiggjort et PD1- eller PD2-kursus på en sprogskole, men hvor du stadig har behov for et højere niveau af sprogkundskaber, for at kunne få adgang til uddannelser eller supplerende kurser.

FVU Læsning kan også kombineres med en FVU Mat, og den kan give dig adgang til en AVU, hvilket oftest er brugbart, hvis du ønsker at søge ind på en videregående uddannelse.

Kontakt kursusinstitutionen og fortæl dem, hvorfor du ønsker at tage FVU Læsning, så kan de informere dig om den bedste måde at gøre det på.

⇒ Hvilket niveau af dansk kan du få?
De danskkundskaber der fås via FVU er delt op i: “FVU Dansk trin 1,” “FVU Dansk trin 2”, “FVU Dansk trin 3” og “FVU Dansk trin 4.” “FVU Dansk trin 4” er det højeste niveau af dansk, det er muligt at få gennem de forskellige typer FVU, og den svarer til at have bestået “Prøve i Dansk 3.”

⇒ Hvor lang tid tager det?
Det afhænger af dine behov. Forhør dig hos den pågældende kursusudbyder.

⇒ Hvad er optagelseskriterierne?
Når du ansøger, vil du blive individuelt vurderet og placeret på et kursus, der svarer til dit sprogniveau. Det er dog forventet, at du er over 18 år gammel.

⇒ Hvad koster det?
FVU-kurserne er gratis. Hvis du modtager vise velfærdsydelser, skal du have en godkendelse fra din kommunale sagsbehandler.

Der kan være forskelle på, hvordan FVU er organiseret hos forskellige kursusinstitutioner. Derfor er det bedst at kontakte undervisningsstedet direkte.

Er det juridisk bindende?
Ja, du modtager et officielt bevis, når du har gennemført uddannelsen

⇒ Kan du søge om SU, mens du følger kurset?
Hvis du har et job, kan din arbejdsgiver ansøge om SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), som økonomisk kompensation for de arbejdstimer, du bruger på FVU-kurset.

Spørg på uddannelsesstedet om, hvilke muligheder der er for at få økonomisk støtte i forbindelse med FVU-kurser.

⇒ Hvor kan du tage kurserne?
Kontakt din kommune for at få information om, hvor du kan tage FVU-kurserne.

Dansk som Andetsprog

⇒ Hvad er det?
Udover “Prøve i Dansk” og “FVU dansk trin” er der et tredje system for klassificering af dine danskkundskaber.

Dette hedder “Dansk som Andetsprog” og er inddelt i niveauerne: Basis, G, F, E og D; hvor D er det højeste.

På samme måde som trinene i “Prøve i Dansk” er opnået gennem kurser på sprogskoler, og “FVU dansk” trin er opnået gennem FVU-kurser, så er “Dansk som Andetsprogs” trin opnået gennem AVU-kurser. Læs mere i vores afsnit om AVU.

Er det juridisk bindende?
Ja, du modtager et officielt bevis, når du har gennemført uddannelsen

⇒ Kan du søge om SU, mens du følger kurset?
Hvis du har et job, kan din arbejdsgiver ansøge om SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), som økonomisk kompensation for de arbejdstimer, du bruger på “Dansk som Andetsprog”-kurserne.

Spørg på uddannelsesstedet om, hvilke muligheder der er for at få økonomisk støtte i forbindelse med “Dansk som Andetsprog”-kurserne.

⇒ Hvor kan du tage kurserne?
Kontakt din kommune for at få information om, hvor du kan “Dansk som Andetsprog”-kurser.

Engelske sprogkrav

Nogle videregående uddannelser kan kræve, at du har et højere niveau af engelsk.

Eller de kan kræve, at du er i stand til at dokumentere, at du har de fornødne engelskkundskaber.

Der er to måder at gøre dette på:

Internationale engelskcertifikater

Nogle universiteter accepterer eller kræver internationale engelskcertifikater som en del af deres ansøgningsproces. Disse certifikater er blandt andre IELTS, TOEFL eller ESOL.

Du kan tage disse eksaminer på private sprogskoler. Du kan både vælge at tage et forberedende kursus for at forbedre dine engelskkundskaber før eksamen, eller du kan tage eksamen direkte.

Disse eksaminer og forberedende kurser er ikke gratis, og de kan have forhøjede priser. Prisniveauet er afhængigt af, hvilken privat sprogskole du tager kurserne på.

Kontakt din kommune for at få information om, hvilken sprogskole der er nærmest dig.

Engelsk på niveau med en dansk studentereksamen

Nogle videregående uddannelsesinstitutioner godkender kun engelskkundskaber, der er dokumenteret gennem en dansk gymnasial uddannelse.

De fleste uddannelser kræver engelsk på B-niveau, men nogle kan have højere eller lavere krav.

Hvis dette er tilfældet, er du nødt til at tage et gymnasialt suppleringskursus for at kunne opfylde sprogkravet. Disse kurser kræver et højt niveau af dansk, for at du kan blive optaget, men de kan også være gratis. Du kan modtage SU, mens du følger kurset. Læs mere om GSK.